Statut Szkoły
DZIAŁ V - SZKOLNY  SYSTEM  WYCHOWANIA
zapoznaj się z treścią działu V
 
DZIAŁ VI - ORGANIZACJA SZKOŁY
zapoznaj się z treścią działu VI
 
DZIAŁ VII - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM  OCENIANIA
zapoznaj się z treścią działu VII
 
DZIAŁ VIII - NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
zapoznaj się z treścią działu VIII
 
DZIAŁ IX - PODSTAWOWE  PRAWA I  OBOWIĄZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
zapoznaj się z treścią działu IX
 
DZIAŁ X - UCZNIOWIE SZKOŁY
zapoznaj się z treścią działu X
 
DZIAŁ XI - PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
zapoznaj się z treścią działu XI
 
DZIAŁ XII - PRZEPISY KOŃCOWE
zapoznaj się z treścią działu XII
 
DZIAŁ II - CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI
zapoznaj się z treścią działu II
 
DZIAŁ III - ORGANY SZKOŁY
zapoznaj się z treścią działu III
 
DZIAŁ IV - ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI
zapoznaj się z treścią działu IV
 

DZIAŁ I - INFORMACJE O PLACÓWCE
zapoznaj się z treścią działu I
 


Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego w Katowicach
ul. Sokolska 23, 40-863 Katowice
tel.: (032) 259-66-65, e-mail: kontakt(małpa)gim3kce.pl
nasza strona: www.gim3kce.pl