Śląska Szkoła Jakości PDF Drukuj Email
alt

12 czerwca 2007 roku nasza szkoła otrzymała to zaszczytne miano.

Zawdzięczamy je stałemu doskonaleniu jakości kształcenia. Dyrekcja, Rada Pedagogiczna wykazują duże zaangażowanie w podnoszeniu jakości pracy szkoły, oferując wysoki poziom kształcenia, różnorodną ofertę zajęć dodatkowych, dobre warunki pracy, co przekłada się w pozytywną opinię o szkole.
O wysokiej jakości pracy szkoły świadczą również przedsięwzięcia cyklicznie podejmowane przez szkołę. Złożyliśmy w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Katowicach Księgę Jakości dokumentującą starania o jakości w dwóch obszarach: „Koncepcja pracy szkoły” oraz „Kształcenie”.

Była ona weryfikowana przez nadzór pedagogiczny, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach, komisje powołana przy Kuratorium Oświaty w Katowicach, a ostateczną decyzję podjął Kurator przyznając nam certyfikat Śląskiej Jakości Szkoły. Mamy nadzieję, że uzyskanie certyfikatu wpłynie na pozytywną motywacje do dalszego rozwoju naszej placówki i doskonalenia w rzetelnym wypełnianiu zadań szkoły.
 
Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego w Katowicach
ul. Sokolska 23, 40-863 Katowice
tel.: (032) 259-66-65, e-mail: kontakt(małpa)gim3kce.pl
nasza strona: www.gim3kce.pl