Nauczyciel z klasą PDF Drukuj Email
alt

Certyfikat „Nauczyciel z klasą” szkoła otrzymała w 2005/2006 roku.

Zadaniem nauczycieli było pokazanie uczniom świata i jego prawidłowości, ale także zachęcano ich, by sami je odkrywali.
Odejście nauczyciele od tablicy w konsekwencji oznacza, że uczniowie stawali się badaczami przyrody, historii i idei. Stawali się – choćby na chwilę – młodymi historykami, fizykami czy literaturoznawcami, zaczynali stawiać pytania i stosować procedury oraz narzędzia charakterystyczne dla poszczególnych dyscyplin naukowych.
Istnieje wiele sposobów organizowania takiej aktywności na zajęciach lekcyjnych oraz w ramach pracy domowej i wielu nauczycieli często je stosuje.

,,Odchodząc od tablicy" nauczyciel z klasą opiera proces nauczania przede wszystkim na samodzielnym zdobywaniu przez uczniów informacji, ich przetwarzaniu, zapamiętywaniu i wykorzystywaniu. Skoro ogranicza swą rolę jako głównego źródła wiadomości, musi wyposażyć swoich uczniów w umiejętność czytania ze zrozumieniem, mądrego notowania oraz pomóc w znalezieniu odpowiednich źródeł: podręczników i innych książek, zasobów internetowych, autentycznych materiałów źródłowych itd.
 
Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego w Katowicach
ul. Sokolska 23, 40-863 Katowice
tel.: (032) 259-66-65, e-mail: kontakt(małpa)gim3kce.pl
nasza strona: www.gim3kce.pl