Historia szkoły PDF Drukuj
Z dziejów szkoły

                  W związku z rozbudową śródmieścia Katowic decyzja władz miejskich w sierpniu 1967 roku przystąpiono do budowy naszej szkoły. Koszt budowy wyniósł wtedy 9 milionów złotych. Wyposażenie budynku wyniosło 1 milion, a dotacja kuratorium 100 tysięcy złotych. Tempo budowy było tak szybkie, że 16 września 1968 roku nastąpiło jej uroczyste otwarcie, w którym wzięli udział przedstawiciele ówczesnych władz, zakładów opiekuńczych, rodzice, nauczyciele i uczniowie.

                 Kilka miesięcy później, 16 kwietnia 1969 roku, nadano szkole imię Wł. J. Lenina, a po roku przyznano sztandar. Zajęcia rozpoczęliśmy w 18 salach lekcyjnych i 5 pracowniach. Była też biblioteka, czytelnia i sala gimnastyczna. Gościnnie 2 sale lekcyjne zajmowało sąsiadujące obecnie z nami przedszkole. Systematycznie przez 30 lat zmienialiśmy klasy w klasopracownie lub pracownie, uzupełniając ich wyposażenie i nadając im imiona. Np. pracownia nauczania początkowego, którą otwarto 16 stycznia 1976 r. Otrzymała imię Marii Konopnickiej. Była to wzorcowa pracownia nauczania początkowego ufundowana przez władze wojewódzkie.
Pracownia polonistyczna otrzymała imię K. K. Baczyńskiego, pracownia fizyczna - M. Kopernika, pracownia historyczna imię T. Kościuszki, a pracownia matematyczna- imię S. Banacha.

                Wraz ze wzbogaceniem księgozbioru bibliotecznego przeniesiono bibliotekę i uruchomiono duża, czytelnię. Zmiany dotyczą również pracowni: biologicznej, plastycznej, geograficznej i pracowni języka angielskiego.
Z okazji Dnia Dziecka w 1969 roku uczniowie w prezencie otrzymali basen, który w ostatnich latach został generalnie wyremontowany. Urząd Miasta sfinansował także nowe 2 sale gimnastyczne, wyposażenie siłowni, przebudowę i remont stołówki oraz świetlicy.

               Dla uczczenia 50 rocznicy 3 powstania śląskiego otwarto w naszej szkole Izbę Pamięci Narodowej, do której eksponaty gromadzono wcześniej w pracowni historycznej. W 1974 roku zdobyliśmy puchar za najładniejszą Izbę Pamięci Narodowej.
W ramach reformy administracyjnej i edukacyjnej, podobnie jak inne szkoły katowickie, tak i „23” została przejęta przez Urząd Miasta.

W związku z Reformą Edukacji - „23” od roku 1999/ 2000 została Gimnazjum Nr 3 w Katowicach.

Uczniowie i ich osiągnięcia

                 Tak jak każda szkoła i my chwalimy się swoimi wychowankami. Ich wiedza i sukcesy świadczą o poziomie szkoły, do której uczęszczają lub którą ukończyli. W szkole naszej dobrych uczniów honorowano w różny sposób. Szkolne archiwum zawiera spisy przodowników nauki, „wzorowego ucznia”, „srebrnej tarczy” i laureatów konkursów przedmiotowych. Uczniowie ci zostali wpisani do „Złotej Księgi” prowadzonej od początku istnienia szkoły. Gimnazjum nr 3 wprowadzono dodatkowo „Błękitna Księgę” dla najlepszych sportowców szkoły oraz ”Srebrną Księgę” dla tych uczniów, których działalność na rzecz uczniów i środowiska szkolnego jest wyjątkowa. Wielu naszych absolwentów to: lekarze, prawnicy, dziennikarze, pracownicy telewizji, wielu także pracuje w zawodzie nauczycielskim - również w naszej szkole. Szczególnie cieszą nas sukcesy uczniów uczestniczących w konkursach przedmiotowych, które rozpoczęły się w 1978 roku. Ze względu na bogaty dorobek dydaktyczno-wychowawczy, tytułem wyróżnienia odwiedziło naszą szkołę wiele delegacji zagranicznych, m. in. z Finlandii, Japonii, Czech i Słowacji, Węgier, Niemiec i byłego Związku Radzieckiego. Goście ci uwiecznili swój pobyt w naszej szkole wpisem do kroniki szkoły. My również odwiedziliśmy Czechy, Danię i Węgry.

                  Gościliśmy także w naszych murach wielu sławnych ludzi. Ciekawą prelekcję przedstawił nieżyjący już Jerzy Kukuczka, najsłynniejszy polski himalaista. Na spotkaniu autorskim z uczniami dwukrotnie był Alfred Szklarski, wpisując dedykację do swych książek, które zawsze cieszyły się popularnością. Świadczą o tym spotkania autorskie poza szkołą oraz konkursy np. w TV regionalnej, w ramach obchodów jubileuszu autora, w których również uczestniczyła nasza młodzież.

                 Organizowany w naszej szkole „Sejmik Polonistyczny” stał się okazją do przeprowadzenia nie tylko lekcji dla nauczycieli polonistów ze szkół katowickich, ale i spotkania z pracownikiem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śl. doc. Dr Janem Malickim.
Gościliśmy także słynnych sportowców: Wiesława Muchę, oraz hokeistę Wiesława Jobczyka. Gośćmi naszymi wielokrotnie byli aktorzy Teatru Śl. Nasze związki z teatrem mają długoletnią i bogatą historię. Uczniowie uczestniczą w próbach generalnych przedstawień, w premierach jako widzowie, wyrabiając w sobie kulturę teatralną. Wielokrotnie brali udział w spektaklach jako aktorzy np. w „Weselu”, „Antygonie” i sztukach Gabrieli Zapolskiej. Międzynarodowy Dzień Teatru jest świętem w naszej szkole. Uczniowie wszystkich klas biorą udział w tym dniu w spektaklach teatralnych oraz spotykają się z aktorami. Samorząd uczniowski zawsze traktowany jest po partnersku. To uczniowie pod dyskretnym nadzorem nauczycieli przygotowują setki imprez i uroczystości szkolnych od corocznie powielanych, po święta szkoły, spotkania z przyszłymi pierwszoklasistami, spotkania opłatkowe. Swoje umiejętności i wiedzę uczniowie prezentują w różnych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

                 Pełny rozwój osobowości uczniów kształtują zajęcia kultury fizycznej. Życie sportowe w naszej szkole rozwijało się bujnie od pierwszych chwil jej powstania. Jako, że jesteśmy szkołą z dobrym zapleczem sportowym: dużą i małą salą gimnastyczną, basenem, siłownią, boiskiem - uzyskiwaliśmy zawsze wysokie wyniki w rywalizacji sportowej.

                Od 1993 roku patronem naszej szkoły jest Alfred Szklarski - pisarz, autor wielu ciekawych książek, przyjaciel dzieci i młodzieży. Imię szkoły zostało zatwierdzone 31 maja 1993 roku na sesji Rady Miejskiej, w której uczestniczyli członkowie Parlamentu Szkolnego wraz z dyrektorem mgr Elżbietą Pocenty. Systematyczna, urozmaicana praca i płynące z niej sukcesy dawały uczniom i nauczycielom oraz rodzicom wiele satysfakcji i zadowolenia, pozwoliły na pozostawienie w pamięci wielu ciekawych przeżyć, do których wraca się po latach z radością i rozrzewnieniem. Zmieniają się dyrektorzy, a byli nimi mgr Leopold Ptaszyński, mgr Anna Broll, mgr Elżbieta Pocenty, dr Piotr Gałecki, obecnie mgr Katarzyna Wichary – Pukacz, nauczyciele, uczniowie — ale nie zmienia się dążenie do tworzenia dobrej, nowoczesnej szkoły, akceptowanej przez uczniów i rodziców.

                  Wyjątkowym dniem w historii Gimnazjum nr 3 był 26 maja 2006 roku. W szkole zostało nadane imię przyjaciela młodzieży, autora książek o tematyce przygodowej i podróżniczej Alfreda Szklarskiego. Wymogi stawiane przed szkołą przez nowe czasy, zmuszają do stałej refleksji nad stanem naszej pracy, nad koniecznością dokonywania zmian, aby dotrzymać kroku współczesnej cywilizacji. Historia „23” i Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego przekonuje, że szkoła ta zawsze potrafiła sprostać wymaganiom czasów.
 
Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego w Katowicach
ul. Sokolska 23, 40-863 Katowice
tel.: (032) 259-66-65, e-mail: kontakt(małpa)gim3kce.pl
nasza strona: www.gim3kce.pl