GRONO PEDAGOGICZNE 2015/2016

                                                      Dyrektor szkoły

mgr Katarzyna Wichary-Pukacz
 - geografia                                            Zespół humanistyczny

mgr Ewa Czarniecka - język polski
mgr Joanna Gąbka-Siedlaczek - biblioteka
mgr Irena Goj - historia, wos, wdż
mgr Anna Grzybek - historia, wos
mgr Izabela Gruczyńska - plastyka, zajęcia artystyczne
mgr Andrzej Hołdan - religia
mgr Katarzyna Kołodziej-Białas - język polski
mgr Małgorzata Trytek - język polski
mgr Bożena Wierus - historia, etyka


                   Zespół matematyczno - przyrodniczy

mgr Edyta Beśka - biologia
mgr Wojciech Kozioł - chemia
mgr Barbara Kurzyniewska - matematyka
mgr Krystyna Lesik - geografia
mgr inż. Jadwiga Płaneta - matematyka
mgr Ewa Rostecka-Rzońca - fizyka
mgr Beata Marcinek - technika
mgr Anna Stępień - informatyka

mgr Dorota Zabielska - edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Anna Zielonka - matematyka                                                  Zespół językowy

mgr Barbara Buchenfeld - język niemiecki
mgr Iwona Misiurek-Bojko - język angielski, muzyka
mgr Justyna Poks-Sztyler - język angielski        Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

mgr Iwona Dyrda - Zaradna
mgr Bogumił Dudak
mgr Danuta Miłek-Janicka
mgr Wojciech Szczepański                 Zespół pedagogiczno-psychologiczny

mgr Bożena Knichowiecka - psycholog
mgr Aleksandra Pyrzyk-Kuta - pedagog

 
Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego w Katowicach
ul. Sokolska 23, 40-863 Katowice
tel.: (032) 259-66-65, e-mail: kontakt(małpa)gim3kce.pl
nasza strona: www.gim3kce.pl